Home > Corporate > Corporate Profile > Officers

Officers

Officers

Founder & Group CEO
Koki Okuda
Chairman & CEO
Koji Funatsu
President & COO
Masataka Okuda
Executive Vice President
Koichi Iwami
Hiroyuki Mukai
Senior Executive Managing Director
Masakatsu Moriyama
Shinichi Nagakura
Masaaki Muta
Executive Managing Director
Masatoshi Kouno
Hitoshi Honda
Kiyoshi Shiraishi
Director
Ralph Wunsch
Shunsuke Sato
Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Takeshi Natsuno
Nozomu Yoshida
Eiji Uda
Outside Director
Owen Mahoney
Rehito Hatoyama
Toru Shimada
Senior Corporate Executive Officer
Kenshi Matsubara
Corporate Executive Officer
Hiroshi Kaizuka
Kentaro Ogata
Atsushi Ono
Takeshi Kamiya
Eijiro Yamashita
Ken Inazumi
Naohiko Kitsuta
Corporate Senior Officer
Kazuhiko Yamaki
Kokkei Nakayama
Yoichi Kawano
Mikio Yanashita
Hiroyuki Uchimura
Tsutomu Hasegawa
Hirofumi Inoue
Norimitsu Miyazawa
Hiroki Tanigawa
Hiroyuki Morita
Yoshihiro Uematsu
Corporate Officer
Takashi Sube
Yuichiro Kubo
Shinji Kanezawa
Masato Ogino
Kenta Kusano
Shohei Shimoda
Kei Yamane
Hiroyuki Kohara
Hideki Nagura
Makoto Noguchi

(As of April 1, 2017)