Officers

Officers

Representative Director, Chairman
Masataka Okuda
Representative Director, Co-president
Masaaki Muta
Takeshi Kamiya
Representative Director, Executive Vice President
Masatoshi Kouno
Director, Executive Vice President
Kenshi Matsubara
Hiroshi Kaizuka
Director, Senior Corporate Executive Officer & CTO
Kiyoshi Shiraishi
Director, Senior Corporate Executive Officer
Eijiro Yamashita
Director, Corporate Advisor
Koji Funatsu
Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Takeshi Natsuno
Nozomu Yoshida
Eiji Uda
Outside Director
Rehito Hatoyama
Genichi Tamatsuka
Noriyoshi Suzuki
Miwa Tsurumori
Executive Vice President
Hiroyuki Mukai
Senior Corporate Executive Officer
Hiroyuki Uchimura
Masakatsu Moriyama
Shinichi Nagakura
Shunsuke Okamoto
Corporate Executive Officer
Satoshi Takayama
Norimitsu Miyazawa
Tsuyoshi Washio
Kokkei Nakayama
Takashi Sube
Hiroki Tanigawa
Tsunehiro Fukushima
Hisao Horiishi
Corporate Senior Officer
Toshio Tokoro
Kazuhiko Yamaki
Kazuhiko Tabuchi
Shinji Kanezawa
Keisuke Yoshida
Yoshikazu Majima
Yoshie Kadomatsu
Kiyonori Takechi
Tsutomu Hasegawa
Takeshi Kawamoto
Hiroyuki Morita
Hirofumi Inoue
Hideki Nagura
Makoto Noguchi
Shigeto Takenaka
Motoya Tanaka
Katsunari Kobayashi
Kazuo Asano
Kotobuki Morita
Kei Yamane
Yohei Yoshimitsu
Corporate Officer
Takayuki Maeda
Hiromitsu Kaneda
Masanori Sato
Takuya Takahashi
Daisuke Fujita
Kazutoshi Kurokawa
Hiroshi Okashita
Yuji Hishinuma
Satoshi Kurihara
Koichi Odagiri
Masahiko Doi
Hirofumi Inaba
Toshiro Funahashi
Katsuhiko Kotani
Toshiya Okada
Hiroyoshi Hara
Akihiko Kai
Yuzuru Mitsumoto
Tadayuki Togashi
Kiminori Ozaki
Toru Tanii
Dai Nakamura
Katsushige Saito
Kenichi Ooya
Masato Ogino
Hiroyuki Kohara
Atsuhiko Suwahara
Haruka Kikuchi
Kenichi Hotei
Norikazu Okayasu
Daisuke Sakakibara
Seigo Tasaki
Wataru Sugahara
Hiroyuki Tani
Kumiko Nakatsu

(As of March 1, 2024)

Back to Top