Home > Corporate > Corporate Profile > Officers

Officers

Officers

Founder & Group CEO
Koki Okuda
Chairman & CEO
Koji Funatsu
President & COO
Masataka Okuda
Director, Executive Vice President
Koichi Iwami
Director, Senior Corporate Executive Officer
Masakatsu Moriyama
Shinichi Nagakura
Masaaki Muta
Masatoshi Kouno
Director, Corporate Executive Officer & CTO
Kiyoshi Shiraishi
Director, Corporate Executive Officer & CMO
Shunsuke Sato
Director, Corporate Executive Officer
Takeshi Kamiya
Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Takeshi Natsuno
Nozomu Yoshida
Eiji Uda
Outside Director
Owen Mahoney
Rehito Hatoyama
Toru Shimada
Executive Vice President
Hiroyuki Mukai
Senior Corporate Executive Officer
Kenshi Matsubara
Ken Inazumi
Hiroshi Kaizuka
Takeshi Sankawa
Corporate Executive Officer
Eijiro Yamashita
Atsushi Ono
Hiroki Tanigawa
Hiroyuki Uchimura
Yoichi Kawano
Corporate Senior Officer
Norimitsu Miyazawa
Hirofumi Inoue
Kazuhiko Yamaki
Tsutomu Hasegawa
Yoshihiro Uematsu
Hiroyuki Morita
Kokkei Nakayama
Takashi Sube
Tsunehiro Fukushima
Tsuyoshi Washio
Corporate Officer
Shinji Kanezawa
Keisuke Yoshida
Yuichiro Kubo
Kei Yamane
Masato Ogino
Kenta Kusano
Shohei Shimoda
Hiroyuki Kohara
Hideki Nagura
Makoto Noguchi
Yoshikazu Majima
Satoshi Takayama
Soichiro Tomiyoshi
Kwon.Sang-chuel
Kazuhiko Tabuchi
Takuma Hirono
Toshio Tokoro
Hiroyoshi Hara
Kiyonori Takechi
Kotobuki Morita
Kazuo Asano
Toshiro Funahashi

(As of June 1, 2019)

PrivacyMark