Home > Corporate > Corporate Profile > Officers

Officers

Officers

Founder & Group CEO
Koki Okuda
Chairman & CEO
Koji Funatsu
President & COO
Masataka Okuda
Director, Executive Vice President
Koichi Iwami
Director, Senior Corporate Executive Officer
Masakatsu Moriyama
Shinichi Nagakura
Masaaki Muta
Director, Corporate Executive Officer
Masatoshi Kouno
Director, Corporate Executive Officer & CFO
Hitoshi Honda
Director, Corporate Executive Officer & CTO
Kiyoshi Shiraishi
Director, Corporate Executive Officer & CMO
Shunsuke Sato
Director, Corporate Executive Officer
Takeshi Kamiya
Director
Ralph Wunsch
Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Takeshi Natsuno
Nozomu Yoshida
Eiji Uda
Outside Director
Owen Mahoney
Rehito Hatoyama
Toru Shimada
Executive Vice President
Hiroyuki Mukai
Senior Corporate Executive Officer
Kenshi Matsubara
Ken Inazumi
Corporate Executive Officer
Hiroshi Kaizuka
Eijiro Yamashita
Kentaro Ogata
Atsushi Ono
Naohiko Kitsuta
Takeshi Sankawa
Hiroki Tanigawa
Corporate Senior Officer
Norimitsu Miyazawa
Hiroyuki Uchimura
Tsutomu Hasegawa
Kazuhiko Yamaki
Hirofumi Inoue
Hiroyuki Morita
Yoshihiro Uematsu
Kokkei Nakayama
Yoichi Kawano
Mikio Yanashita
Takashi Sube
Tsunehiro Fukushima
Corporate Officer
Shinji Kanezawa
Yuichiro Kubo
Masato Ogino
Kenta Kusano
Shohei Shimoda
Kei Yamane
Hiroyuki Kohara
Hideki Nagura
Makoto Noguchi
Tsuyoshi Washio
Keisuke Yoshida
Yoshikazu Majima
Satoshi Takayama
Soichiro Tomiyoshi
Kwon.Sang-chuel

(As of April 1, 2018)

PrivacyMark