Officers

Officers

Founder & Group CEO
Koki Okuda
Chairman & CEO
Koji Funatsu
President & COO
Masataka Okuda
Representative Director, Executive Vice President
Koichi Iwami
Director, Executive Vice President
Masaaki Muta
Takeshi Kamiya
Director, Senior Corporate Executive Officer
Masatoshi Kouno
Kenshi Matsubara
Ken Inazumi
Director, Corporate Executive Officer & CTO
Kiyoshi Shiraishi
Director, Corporate Executive Officer & CMO
Shunsuke Sato
Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Takeshi Natsuno
Nozomu Yoshida
Eiji Uda
Outside Director
Rehito Hatoyama
Toru Shimada
Genichi Tamatsuka
Noriyoshi Suzuki
Executive Vice President
Hiroyuki Mukai
Senior Corporate Executive Officer
Hiroshi Kaizuka
Shinichi Nagakura
Masakatsu Moriyama
Corporate Executive Officer
Hiroyuki Uchimura
Eijiro Yamashita
Yoichi Kawano
Hiroki Tanigawa
Tsunehiro Fukushima
Corporate Senior Officer
Norimitsu Miyazawa
Kazuhiko Yamaki
Tsuyoshi Washio
Hiroyuki Morita
Yoshihiro Uematsu
Kokkei Nakayama
Takashi Sube
Hirofumi Inoue
Tsutomu Hasegawa
Matahiro Kashiwagi
Satoshi Takayama
Corporate Officer
Kazuhiko Tabuchi
Keisuke Yoshida
Shinji Kanezawa
Kei Yamane
Toshio Tokoro
Takuma Hirono
Kazuo Asano
Kwon.Sang-chuel
Toshiro Funahashi
Hiroyoshi Hara
Kiyonori Takechi
Masato Ogino
Kenta Kusano
Shohei Shimoda
Hiroyuki Kohara
Hideki Nagura
Makoto Noguchi
Yoshikazu Majima
Soichiro Tomiyoshi
Kotobuki Morita
Tadayuki Togashi
Yuzuru Mitsumoto
Toru Tanii
Katsunari Kobayashi
Takayuki Maeda
Kazuhiro Yamada
Hiroshi Okashita
Yoshie Kadomatsu
Takeshi Kawamoto
Yohei Yoshimitsu

(As of June 25, 2020)

PrivacyMark