Officers

Officers

Founder & Group CEO
Koki Okuda
Chairman & CEO
Koji Funatsu
President & COO
Masataka Okuda
Director, Executive Vice President
Koichi Iwami
Director, Senior Corporate Executive Officer
Masaaki Muta
Masatoshi Kouno
Takeshi Kamiya
Kenshi Matsubara
Ken Inazumi
Director, Corporate Executive Officer & CTO
Kiyoshi Shiraishi
Director, Corporate Executive Officer & CMO
Shunsuke Sato
Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member)
Takeshi Natsuno
Nozomu Yoshida
Eiji Uda
Outside Director
Rehito Hatoyama
Toru Shimada
Genichi Tamatsuka
Executive Vice President
Hiroyuki Mukai
Senior Corporate Executive Officer
Masakatsu Moriyama
Shinichi Nagakura
Hiroshi Kaizuka
Takeshi Sankawa
Corporate Executive Officer
Eijiro Yamashita
Hiroki Tanigawa
Hiroyuki Uchimura
Yoichi Kawano
Tsunehiro Fukushima
Corporate Senior Officer
Norimitsu Miyazawa
Hirofumi Inoue
Kazuhiko Yamaki
Tsutomu Hasegawa
Yoshihiro Uematsu
Tsuyoshi Washio
Kokkei Nakayama
Takashi Sube
Hiroyuki Morita
Corporate Officer
Shinji Kanezawa
Keisuke Yoshida
Kwon.Sang-chuel
Kei Yamane
Masato Ogino
Kenta Kusano
Shohei Shimoda
Hiroyuki Kohara
Hideki Nagura
Makoto Noguchi
Yoshikazu Majima
Satoshi Takayama
Soichiro Tomiyoshi
Kazuhiko Tabuchi
Takuma Hirono
Toshio Tokoro
Hiroyoshi Hara
Kiyonori Takechi
Kotobuki Morita
Kazuo Asano
Toshiro Funahashi
Tadayuki Togashi
Yuzuru Mitsumoto
Toru Tanii
Katsunari Kobayashi

(As of March 1, 2020)

PrivacyMark